Adresa
Ružová 27, 083 01 Sabinov,
E-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobilné číslo
+421 915 260 106

Vzdelanie

 

1991-1997

Vysokoškolské, LF Univerzity P.J.Šafárika, Košice, odbor Všeobecné lekárstvo

2000

Špecializácia prvého stupňa v odbore Otorinolaryngológia v zmysle vyhlášky č.79/1981 Zb.

2005

Špecializácia v odbore Otorinolaryngológia v súlade so smernicou Rady 93/16/EHS

2014

Master of Business Administration, MBA- Academy of Computer Science, Management and Administration in Warsaw, PL

2009 - 2014

PhD., postgraduálne štúdium v odbore otorinolaryngológia na LF Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

 

Odborné stáže

 

2002

Klinika ORL, 1.LF UK, FN Motol Praha
Fakulta špecializačných štúdií SZU a ORL klinika UK a FN Bratislava

2004

ORL oddelenie, Krankenhaus LAINZ, Wien, ORL stáž, nadácia OSF
Fakulta špecializačných štúdií SZU a ORL klinika UK a FN Bratislava

2005

Fakulta špecializačných štúdií SZU a ORL klinika UK a FN Bratislava, predatestačná stáž
ORL oddelenie, LKH Salzburg, všeobecná ORL stáž, nadácia OSF

2007

ORL oddelenie, LKH Salzburg, všeobecná ORL stáž, nadácia OSF
Klinika ORL, 1.LF UK, FN Motol Praha, chrirugia štítnej žľazy

2008

ORL klinika LF UP a FN Olomouc, chiurgia príušnej žľazy

2009

ORL klinika LF UP a FN Olomouc, chirurgia príušnej a štítnej žľazy

 

Pracovné skúsenosti

 

1997 - 2006

sekundárny lekár ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove

2006 - 2011

zástupca primára ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove

2008 - doteraz

ORL špecialista a garant na klinike jednodňovej chirurgie SOFYC clinic v Prešove

2011 - 2011

primár ORL oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove

2011 - 2015

ORL špecialista, Poliklinika Sekčov, Wesper a.s. v Prešove

2011 - doteraz

externý konzultant ORL Nemocnica Humenné, s.r.o., zameranie na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (www.orlhe.sk)

2015 - doteraz

ORL špecialista, ORL ambulancia v Sabinove

 

Publikačná činnosť

 

Práce súvisiace s dizertačnou prácou (Hypokalciémia po operácii štítnej žľazy)

 

a) pôvodné vedecké práce v časopise s IF

ČMILANSKÝ, P., MRÓZOVÁ, L. Hypocalcemia – the most common complication after total thyroidectomy. Bratislava Medical Journal, 2014, č.3, s. 175-178. ISSN 0006-9248 IF0,345

b) pôvodné vedecké práce v ostatných recenzovaných časopisoch

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., KOŽÁROVÁ, L. Chirurgická liečba chorôb štítnej žľazy na ORL oddelení v Prešove – zhodnotenie súboru a analýza komplikácií. Otolaryngol. chir. hlavy krku, 60, 2011, č. 2-3, s. 70-73
ČMILANSKÝ, P., PIVOVARNÍKOVÁ, H., JAKUBEKOVÁ, M., ČMILANSKÁ, Z., OBTULOVIČOVÁ, K., MRÓZOVÁ, L. Využitie monitoringu intaktného parathormónu pri chirurgickej liečbe štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Otolaryngol. chir. hlavy krku, 62, 2013, č. 2-3, s. 83-87

c) prehľadové/súborné práce v časopisech s IF

-

d) prehľadové/súborné práce v ostatných recenzovaných časopisoch
ČMILANSKÝ, P. Medializácia paretickej hlasivky po operácii štítnej žľazy autológnym tukom a hydroxylapatitom. Otolaryngol. chir. hlavy krku, 2013, č. 1, s. 40-43

e) kapitoly v monografiách

TEDLA, M., ČERNÝ, M., ČMILANSKÝ, P., ZELENÍK, K.: Dysfágia. In Zeleník Karol a kolektív: Mimojícnové projevy refluxní choroby. 1. Vyd. Tobiáš: Havlíčkův Brod, 2013, s. 151 – 157. ISBN 978-80-7311-138-0 - uchádzač je spoluautor kapitoly č.13

f) publikované abstrakty

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S.: Prvý rok chirurgie štítnej žľazy na ORL oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. Kniha súhrnov. 55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4. – 6. 9. 2008
ČMILANSKÝ, P.: Serum PTH levels as predictor of hypocalcaemia in total thyroidectomy. Abstract book. 1st Congress of CE-ORL-HNS, Barcelona, 5. 7. 2011
ČMILANSKÝ, P.: Medializácia paretickej hlasivky po operácii štítnej žľazy. Zborník abstraktov – elektronická verzia na USB. 59. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Prešov 28.9.2012
ČMILANSKÝ, P., MRÓZOVÁ, L. , PIVOVARNÍKOVÁ, H.: Využitie monitoringu intaktného parathormónu pri chirurgickej liečbe chorôb prištítnych teliesok a štítnej žľazy . Zborník abstraktov – elektronická verzia na USB. 59. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Prešov 28.9.2012
ČMILANSKÝ, P., ŠVAJDLEROVÁ, E.: Rýchla peroperačná histológia pri chirurgii štítnej žľazy. Abstrakta. 5. česko-slovenský kongres otolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Hradec Králové, 25.5.2013, ISSN 1210 – 7867, VS 19
ČMILANSKÝ, P., ŠVAJDLEROVÁ, E., KRÍŽ, O., JAKUBEKOVÁ, M.: Zvýšené hladiny parathormónu (PTH) po kuratívnej paratyreoidektómii pre primárnu hyperparatyreózu. Zborník abstraktov. 61. Kongres SSO, Nitra 11.9. 2014

g) zoznam prednášok

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Chirurgia štítnej žľazy - naše skúsenosti, 36. Reimanove dni, 9. Prešovské ORL dni, Prešov, 10. - 11. 4. 2008
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Prvý rok chirurgie štítnej žľazy na ORL oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. 55. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Trebišov, 4. – 6. 9. 2008
ČMILANSKÝ, P. Chirurgie štítné žlázy na ORL oddělení v Prešově. 43.vojenské ORL dny Olomouc, 15. 10. 2010
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Chirurgia štítnej žľazy na ORL oddelení v Prešove, výsledky a analýza komplikácií. Vedecká schôdza – Purkyňovka, Hotel Dukla, Prešov, 20. 10. 2010
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Naše prvé skúsenosti s peroperačným stanovením hladiny iPTH pri operáciách prištítnych teliesok. Regionálny ORL seminár, Klinika ORL Univerzitnej nemocnice L.Pasteura a LF UPJŠ, Košice, 2. 2. 2010
ČMILANSKÝ, P. Serum PTH levels as predictor of hypocalcaemia in total thyroidectomy. 1st Congress of CE-ORL-HNS, Barcelona, 5. 7. 2011
ČMILANSKÝ, P., MRÓZOVÁ, L. Sérové hladiny parathormónu (PTH) a niektoré ďalšie faktory ako prediktívny faktor hypokalciémie po totálnej tyroidektómii v súbore 115 pacientov. 74. kongres České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku. Mikulov, 13. - 15. 6. 2012
ČMILANSKÝ, P. Medializácia paretickej hlasivky po operácii štítnej žľazy. 59. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Prešov, 28.9.2012
ČMILANSKÝ, P., MRÓZOVÁ, L. , PIVOVARNÍKOVÁ, H. Využitie monitoringu intaktného parathormónu pri chirurgickej liečbe chorôb prištítnych teliesok a štítnej žľazy. 59. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Prešov, 28.9.2012
ČMILANSKÝ, P., ŠVAJDLEROVÁ, E. Rýchla peroperačná histológia pri chirurgii štítnej žľazy. 5. česko-slovenský kongres otolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Hradec Králové, 25.5.2013
ČMILANSKÝ, P., ŠVAJDLEROVÁ, E., KRÍŽ, O., JAKUBEKOVÁ, M. Zvýšené hladiny parathormónu (PTH) po kuratívnej paratyreoidektómii pre primárnu hyperparatyreózu. 61. Kongres SSO, Nitra, 11.9. 2014
Postery:
ČMILANSKÝ, P. Sérové hladiny PTH ako prediktor hypokalciémie po totálnej tyreoidektómii, 4.Česko-Slovenský kongres ORL, 12. Dunajské sympózium ORL a 58.kongres SSO, Horný Smokovec, 8.-10.9.2011

 

Ostatné publikácie

 

a) pôvodné vedecké práce v časopise s IF

-

b) pôvodné vedecké práce v ostatních recenzovaných časopisech

OBTULOVIČOVÁ, K., STÁREK, I., SKÁLOVÁ, A., KALIŠ, A., SIČÁK, M., ČMILANSKÝ, P. Expresia bcl-2 génu v primárnom pleomorfnom adenóme vo vzťahu k jeho histopatogenéze, Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku, 63, 2014, č.3, s.176-180.

c) prehľadové/súborné práce v časopisech s IF

-

d) prehľadové/súborné práce v ostatných recenzovaných časopisoch

-

e) kapitoly v monografiích

-

f) publikované abstrakty

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ORÍŠEK, P. Porucha chuti a velofaryngálna insuficiencia ako komplikácia TE. 53.kongres SSO, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ORÍŠEK, P. Atypický karcinoid hrtana. XI.kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26.-28.10.2006
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Intratympanic steroid injection in sudden sensorineural hearing loss as salvage tratment. Poster, East European Congress on Otology, Košice, 19.-21.2.2009, Košice
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Extramedullary plasmacytoma of the larynx, Abstract book number A91 , 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS in Collaboration with EUFOS, June 27-30,2009 Mannheim, Germany

g) zoznam prednášok

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Hlboké krčné infekcie. IX.kongres mladých otolaryngológov, Košice, 29.-31.5.2002
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Krvácanie do krčných priestorov ako menej častá príčina zdurenia na krku. Krajský ORL seminár, Košice, 20.11.2003
ČMILANSKÝ, P. Vývojové chyby ušnice a ich korekcia. Konferencia regionálnej LK, Svidník, 14.9.2004
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Otoplastiky. Krajský ORL seminár, Prešov, 8.4.2004
ČMILANSKÝ, P. Krvácanie z nosa. ORL seminár, Prešov, 24.10.2005
ČMILANSKÝ, P. Krčné lymfonodopatie z ORL hradiska. ORL Seminár 1.Súkromná Nemocnica Šaca, 24.11.2005
ČMILANSKÝ, P. Vyšetrovací algoritmus krčných lymfonodopatií. Vedecká schôdza SLS a Spolku lekárov, Prešov, 15.2.2006
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ORÍŠEK, P. Porucha chuti a velofaryngálna insuficiencia ako komplikácia TE. 53.kongres SSO, Banská Bystrica, 7.-9.9.2006
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ORÍŠEK, P. Atypický karcinoid hrtana. XI.kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26.-28.10.2006
ČMILANSKÝ, P. Krčná metastáza neznámeho primárneho tumoru. ORL Seminár SLS, Prešov, 12.5.2007
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ORÍŠEK, P. Triplex karcinóm v ORL oblasti. Reimanove dni, Prešov, 9.4.2008
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Prejavy gastroezofagálneho refluxu v ORL oblasti, Reimanove dni, Prešov, 9.4.2008
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Záchranná liečba idiopatickej percepčnej poruchy sluchu intratympanickou aplikáciou kortikoidov. Reimanove dni, Prešov, 10.4.2008
ČMILANSKÝ, P. Extramedulárny plazmocytóm hrtana. 71.kongres Českej ORL a chirurgie, Olomouc, 10.-12.9.2009
ČMILANSKÝ, P. ORL manifestácie mimopažerákového refluxu duodenogastického obsahu, odborný seminár Hotel FIS Jasná , SR, 4.2.2010
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S., ROMANČÁK, Š. Chirurgia príušnej slinnej žľazy na ORL oddelení FNsP Prešov. Reimanove dni, Prešov, 18.5.2011
ČMILANSKÝ, P. Rádiofrekvenčná turbinoplastika v ambulantnom režime. Regionálny odborný seminár alergológov a otorinolaryngológov, Prešov, 12.6.2013

Postery

ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Intratympanic steroid injection in sudden sensorineural hearing loss as salvage tratment. Poster, East European Congress on Otology, Košice, 19.-21.2.2009, Košice
ČMILANSKÝ, P., STRAKA, S. Extramedullary plasmacytoma of the larynx, Abstract book number A91 , 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS in Collaboration with EUFOS, June 27-30,2009 Mannheim, Germany